twitter
rss


Matlamat Pengurusan Bilik Darjah

1) Mengekalkan persekitaran bilik darjah yang positif, kondusif dan produktif
2) Persekitaran bilik darjah yang positif
3) Murid dapat melalui proses pembelajaran dengan baik.
4) Murid berasa tenang, seronok dan bermotivasi untuk belajar
5)    Rutin dan peraturan bilik darjah
6)    Mengekalkan persekitaran berkesan untuk pembelajaran
7)    Galakkan penglibatan murid
8)    Menggalakkan tingkah laku murid yang sesuai
9)    Membentuk suasana pembelajaran yang positif
10)  Menjalinkan hubungan interpersonal antara guru-guru dan murid-murid
11)  Menggunakan masa yang diperuntukkan untuk pembelajaran dengan optimum
12)  Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti p&p
13)  Mengurangkan masalah disiplin
14) Pengurusan rutin yang berkesan
15)  Murid belajar mengawal dan menguruskan diri sendiri
Cara Mewujudkan Bilik Darjah Yang Berkesan

Ø  Guru sentiasa mengawasi murid dan aktiviti yang berlaku serentak
Ø  Murid perlu sedar guru sentiasa mengawasi mereka
Ø  Guru merancang dan menyelaras aktiviti dengan berkesan
Ø  Komunikasi berkesan
Ø  Guru mesti percaya setiap murid mempunyai kebolehan untuk mencapai kejayaan
Ø  Guru patut menunjukkan contoh dan teladan yang baik untuk diikuti
Ø  Jadikanlah bilik darjah sebagai tempat yang seronok dan selamat untuk murid-murid
Ø  Guru menunjukkan rasa kecintaan dan semangat yang tinggi untuk mengajar dan mendidik murid-murid
Ø  Mempertimbangkan persekitaran pembelajaran dan komuniti murid yang diingini
Ø  Membangun dan mengekalkan persekitaran pembelajran dan mengekalkan persekitaran bilik darjah supaya pembelajran yang berkesan berlaku
Ø  Mengasuh dan mendidik muird supaya bertingkah laku untuk menyumbang kepada persekitaran pembelajaran yang kondusif


Ciri-Ciri Bilik Darjah Yang Berkesan

v  Suasana demokratik di dalam bilik darjah
v  Guru perlu mengambil tanggungjawab sebagai pendidik dan fasilitator
v  Menimbulkan persekitaran saling mempercayai dan saling menghormati
v  Pembelajaran berasaskan individu
v  Mempunyai semangat kekitaan
v  Mengamalkan komunikasi yang berkesan di dalam bilik darjah

0 comments:

Post a Comment