twitter
rss1) Murid-murid mempunyai perbezaan dari segi matlamat, kebolehan dan personaliti. Guru harus mengambil kira faktor-faktor tersebut untuk membentuk satu persekitaran dan pengurusan bilik darjah yang berkesan

2) Susunan kelas perlu diberi perhatian. Contoh murid lemah diletakkan bersama murid pandai tetapi jika silap perancangan murid yang pandai akan membuli murid yang lemah

3) Perancangan guru perlu mantap dengan mengambil kira pelbagai sudut persekitaran pembelajaran yang kondusif perlu mengambil kira elemen-elemen seperti fizikal, emosi dan sosial

4) Elemen kerjasama boleh diterapkan semasa memilih bahan bantu mengajar, jangkaan prestasi, objektif p&p, membina kontrak tingkah laku dan perjalanan bilik darjah

0 comments:

Post a Comment